Hesaplamalar

Debinin Hesaplanması


Q = ( V x n x µ ) / 1000

Q: Debi ( litre / dakika )
V: Pompanın iletim hacmi ( cm3 / devir )
n: Kullanılan elektrik motorunun devri ( devir / dakika )
µ: Pompanın volümetrik verimi ( 0,90 – 0,95 alınabilir.)


Kullanılacak boru veya bağlantı elemanının iç çapının hesabı
 

D = √ ( (Q x 21,22) / v )

Q: debi (litre / dakika) v : akışkan hızı (m/s)
D: boru veya bağlantı elemanının iç çapı (mm)

Akışkan hızı için:
v(emiş) : 0,6 – 1,2 m/s
v(basınç) : 2 – 5,5 m/s
v(dönüş) : 1,5 – 4 m/s alınır


Boru veya hortumlarda meydana gelen basınç kayıpları

Q: debi ( litre / dakika ) v : akışkan hızı ( m/s )
D: boru veya bağlantı elemanının iç çapı ( mm )
Re: Reynold sayısı ( Laminer bir akış için Re<2300 olması gerekir.)
f: sürtünme katsayısı
u: Çalışma sıcaklığında akışkanın kinematik viskozitesi ( cSt )
∆p: Basınç düşümü ( Pa )
L: Tesisat uzunluğu ( m )
ρ: Hidrolik yağın yoğunluğu ( kg/m3 ) (870 – 890 kg/m3 alınabilir.)


 

Akü şarj hesabı (adiabatik, hızlı dolma ve boşalma)K: Adiabatik sistemler için düzeltme faktörü ( 1.4 alınacaktır. )
V1: Seçilecek akü hacmi (litre)
P1: Akü ön dolum basıncı (bar) (Akünün şarj edilmesi gereken basınç) P1 = 0.9 x P2
P2: Minimum işletme basıncı (bar)
P3: Maksimum sistem basıncı (bar)


Motor gücü hesaplama
 

P = ( p x Q ) / 540

P: motor gücü ( kiloWatt ; kW )
p: pompa basıncı ( bar )
Q: pompa debisi ( litre / dakika )
Not: Motorun verimi 0,9 alınmıştır


Varolan ısının atılması için gerekli eşanjör seçimi
 

P: Sistemin ürettiği ısı ( kW) = seçilecek eşanjörün kapasitesi
V: Tank hacmi ( dm3) ∆T : Sıcaklık farkı (ilk sıcaklık son hacmi ºC )
∆t: Sıcaklık farkının oluştuğu zaman aralığı (dakika)


Hidromotor seçimi ile ilgili formüller
 

T = ( V x ∆p x φ ) / 63

T: Hidromotorun verdiği tork ( Nm ) V : Hidromotor iletim hacmi ( cm3 / devir )
∆p: Hidromotorun kullandığı basınç ( giriş ve çıkış basınç farkı ) ( bar )
φ: Hidromotor verimi (0,95 alınabilir)